Xây dựng tuyến nước sạch tại Thành phố Ninh Bình

Thông tin dự án : Cấp nước sach đô thị – Thành Phố Ninh Bình , Năm 2019

đơn vị Cung cấp vật tư cấp thoát nước & PCCC : CSC Thăng Long

13
25

 

Bài Viết Liên Quan