Dự án đang cấp hàng

 

bẳng  CSC Thăng long cung cấp vật tư cấp thoát nước cho nhà thầu cơ điện Kin den – dự án hitachiplan  TP Hải Dương

 

bảng ct  CSC Thăng long cung cấp vật tư cấp thoát nước , truc cứu hỏa, PCCC cho dự án Nhà máy điện mặt trời BIM 1 – Bình thuận

 

1  Dự án cấp nước TP Ninh Bình
tc1  Cung cấp và thi công hệ thống cấp thoát nước nhà máy tuyển đất hiếm Yên bái
thi công bắc giang  CSC Thăng long cung cấp và thi công tuyến cấp nước D 200 tại đèo Váng Bắc Giang