CSC Thăng long cung cấp vật tư cấp thoát nước , truc cứu hỏa, PCCC cho dự án Nhà máy điện mặt trời BIM 1 – Bình thuận

Thông tin dự án : Hitachi Pland B Địa điểm KCN Tân Trường Hải Dương , Năm 2019

Tập đoàn BIM Group xây dựng từ tháng 9/2018 trên diện tích 35 hecta

đơn vị Cung cấp vật tư cấp thoát nước & PCCC : CSC Thăng Long

bảng ct6
51
79

Bài Viết Liên Quan