Catalogue sản phẩm

17495929_1308295342573382_1734269765_n cn
Vui Lòng Download Catalogue sản phẩm Ống Nhựa Hoa Sen Tại Đây

 

1. Tải tài liệu Báo giá sản phẩm

Báo giá Ống nhựa uPVCTại đây
Báo giá Ống nhựa HDPETại đây
Báo giá ống nhựa PPRTại đây

 

2. Tải tài liệu hồ sơ năng lực nhà sản xuất      Tại đây

3. Tải tài liệu TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ (tại đây)