Bảng giá

 

18198494_1484390344916343_7545344644440751187_nBảng giá Ống nhựa PPR miền Bắc:    ( Tải tài liệu tại đây ↓ )
tap-doan-6Bảng giá Ống nhựa uPVC miền Bắc :   ( Tải tài liệu tại đây ↓ )
images855979_nhua_1Bảng giá Ống nhựa HDPE miền Bắc : ( Tải tài liệu tại đây ↓
pvc3_2Bảng giá Phụ kiện Ống nhựa uPVC  : ( Tải tài liệu tại đây ↓ )
xPE-han-noi-dau1.jpg.pagespeed.ic.vuJ-qSH9APBảng giáphụ kiện HDPE hàn đối đầu : ( Tải tài liệu tại đây ↓
 xHDPE-van-ren1.jpg.pagespeed.ic.wa4e6Y63wbBảng giá Phụ kiện Ống nhựa uPVC  : ( Tải tài liệu tại đây ↓ )