Dự án đường ống cấp nước HDPE

CSC Thăng Long cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các tuyến ống cấp nước HDPE

lào1lào 2

CSC Thăng Long thi công đường ống cấp nước nhà máy thủy điên Nậm Thơn – Lào

 

07aba6e75fb1bcefe5a00b96590da05b43051a4a
b2efb48587d4648a3dc5415f6e005d51be0fe740

 

 

7b67d0362860cb3e9271cde626eedeb83de664a9

Bài Viết Liên Quan