TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

Khi thiết kế cấp thoát nước trong công trình thì bạn không thể bỏ qua 3 tiêu chuẩn quan trọng sau:

Logo thanhlong csc , (1)

+ Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình (Plumbing code)\

Tải xuống

+ TCVN 4513 – 1988: Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong công trình

Tải xuống

+ TCVN 4474 – 1987: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong công trình

Tải xuống

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn sau:

+ TCVN 4037 – 2012: Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa

Tải xuống

+ TCVN 4038 – 2012: Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa

Tải xuống

+ TCVN 4615 – 1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị vệ sinh

Tải xuống

+ TCVN 4036 – 1985: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

Tải xuống

+ TCVN 4519 – 1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

Tải xuống

+ AS 3500 – 2003: Plumbing and Drainage Set

+ DIN 1988: Drinking water system supply systems

+ BS EN 12056-5:2000: Gravity Drainage System inside the Building

 

Bài Viết Liên Quan